Skyddsrumstjänster

Händer som håller ett hus i tryggt förvar.

Säkrade skyddsrum för nödsituationer

Vi erbjuder professionella och certifierade tjänster för kontroll, tillsyn och statuskontroll av skyddsrum. Vårt mål är att säkerställa att dina skyddsrum uppfyller höga standarder och är redo att användas när det behövs som mest.

Varför är skyddsrum viktiga?

Skyddsrum spelar en avgörande roll i att skydda befolkningen i händelse av krig och andra allvarliga samhällsfaror. Dessa rum är konstruerade för att stå emot tryckvågor, splitter, brand och strålning. I Sverige finns det nära 65 000 skyddsrum med kapacitet att skydda cirka sju miljoner människor.

Våra skyddsrumstjänster

Skyddsrumskontroll – 19 900 kr + resa

Vid skyddsrumskontroll kontrolleras skyddsrummet utförligt med alla delar och deras funktion. Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen. Samt typlösningar, framtagna av MSB på hur fel och brister ska avhjälpas.

Statuskontroll – 7 900 kr + resa

Rekommenderas

Vid statuskontroll kontrolleras skyddsrummets vitala delar och deras funktion. Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen.

Tillsynskontroll – 2500 kr + resa

Vid tillsyn inventeras utvalda delar i skyddsrummet. Tillsynen resulterar inte i något beslut om åtgärder, men kan leda till att en skyddsrumskontroll eller en statuskontroll behöver göras.

Varför välja JSR Entreprenad AB?

Joakim Svernhammar, VD för JSR Entreprenad AB, är vår certifierade skyddsrumssakkunnige. Hans kompetens och erfarenhet säkerställer högsta kvalitet i våra tjänster.

Vi har även ett nära samarbete med Roslöv, certifierade och kvalificerade för att avhjälpa eventuella fel i skyddsrummen. Vi ombesörjer kontakten kostnadsfritt om så önskas.

Kontakta oss för skyddsrumstjänster av högsta kvalitet

Dina skyddsrum är en viktig del av vår nations säkerhet. Vi är här för att hjälpa dig att säkerställa att de är i utmärkt skick och redo att tjäna sitt syfte. Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att diskutera dina behov gällande skyddsrum. JSR Entreprenad AB är din professionella partner för skyddsrumskontroller och mer.

Låt oss tillsammans göra skillnad i att trygga samhällets säkerhet.

Joakim Svernhammar vid skyddsrum