Byggprojektledning

Byggprojektledning. Två män som studerar en ritning.
Byggprojektledning. En hjälm som ligger på en ritning.

Erfarenhet inom byggprojektledning

JSR Entreprenad är ett företag med över 10 års erfarenhet inom branschen för byggprojektledning. Vi erbjuder skräddarsydda och professionella tjänster för att hantera och leda byggprojekt, oavsett omfattning eller komplexitet. Vårt mål är att säkerställa en smidig och framgångsrik genomförande av ditt byggprojekt.

Vad vi erbjuder inom byggprojektledning

Vi har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att effektivt leda och samordna byggprojekt från start till mål. Våra erfarna projektledare tar ansvar för att planera, organisera och övervaka alla aspekter av projektet, inklusive tidplaner, resurser, budget och kvalitetssäkring. Vi ser även till att alla involverade parter samarbetar sömlöst för att uppnå framgångsrika resultat.

 Vi tar hand om all koordinering och kommunikation med entreprenörer, leverantörer, beställare och andra samarbetspartners inom byggprojektet. Vi säkerställer att alla involverade parter är synkroniserade och att arbetet utförs enligt planen. Vår erfarenhet och vårt nätverk inom byggbranschen gör oss till en pålitlig och effektiv byggkoordinator.

Kostnadsstyrning och budgethantering

Vi hanterar och optimerar byggprojektets kostnader. Vi upprättar realistiska budgetar och övervakar även noggrant kostnaderna under hela projektets gång. Genom att använda våra strategier för kostnadsstyrning kan vi hjälpa dig att maximera värdet av dina investeringar samt minimera onödiga utgifter.

Kvalitetskontroll och tillsyn

Vi prioriterar hög kvalitet och noggrannhet i alla våra projekt. Våra kunniga projektledare utför regelbunden kontroll och tillsyn för att säkerställa att arbete och material uppfyller de krav samt specifikationer som fastställts. Vi är dedikerade till att leverera hållbara och säkra byggprojekt av högsta kvalitet.

Markstartsmöte och startmöte

Vi planerar in markstartmöte innan byggstart, samt ett startmöte. Där vi går igenom processen, från första spadtaget till ni får nyckeln i handen.

Tekniskt samråd

Ett tekniskt samråd sker vid tillfällen när det handlar om något mer avancerade byggprojekt. De som är berörda av byggprojektet går tillsammans igenom och klargör allt inför byggstarten. Vid det tekniska samrådet går man bland annat igenom förslaget till kontrollplan och de tekniska handlingarna som efterfrågats till mötet. Tekniskt samråd krävs i något mer avancerade projekt för att erhålla ett startbesked och därefter få påbörja byggnationen.

Välj oss som din byggprojektledare

Vårt team på JSR Entreprenad är noggranna och engagerade i att hjälpa dig att uppnå dina byggmål. Vi tror på samarbete, transparens och att skapa starka partnerskap med våra kunder. Genom att välja oss som din byggprojektledare kan du vara säker på att du har en pålitlig och erfaren partner vid din sida.

Kontakta oss idag för att diskutera ditt kommande byggprojekt.

Byggprojektledning.
Byggprojektledning. Ritning på ett bord.